Ubezpieczenie mienia – czy warto się nim zainteresować?

Każdy z nas chciałby jak najlepiej chronić posiadany majątek. Służą temu liczne zabezpieczenia w naszych domach i firmach, jednak nawet one mogą okazać się niewystarczające. Siły przyrody, takie jak huragany, powodzie czy gradobicia, mogą pozbawić nas w krótkim czasie dorobku całego życia. Według ekspertów ważną rolę w planowaniu finansowym grać powinno ubezpieczenie mienia, dzięki któremu można z łatwością uniknąć między innymi negatywnych skutków sytuacji, opisanych powyżej. Przed czym ochronić nas może ta polisa?

Ubezpieczenie mienia – zakres ochrony

Zakres ochrony, oferowany przez polisę, obejmującą ubezpieczenie mienia, może być bardzo różny. Zależy on oczywiście przede wszystkim od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, ale ważnym czynnikiem, który często go determinuje, jest też odbiorca usługi. W tym kontekście można wyróżnić ubezpieczenia, które skierowane są :

– do klientów indywidualnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej,

– do klientów firmowych i instytucjonalnych.

Ubezpieczenie mienia klienta indywidualnego często jest elementem szerszego pakietu usług ubezpieczeniowych – najczęściej jest sprzedawane wraz z ubezpieczeniem nieruchomości. W takim wypadku, oprócz samego domu lub mieszkania, ochroną objęte są wszelkie ruchomości, które znajdują się w ich wnętrzu. Oczywiście nie ma również przeciwskazań co do tego, by ubezpieczenie mienia objęło majątek, zgromadzony w lokalu, który nie jest własnością ubezpieczonego. Taka opcja jest często wybierana przez osoby, zamieszkujące w mieszkaniach wynajętych lub komunalnych.

Ubezpieczenie mienia firmy to najczęściej produkt dopasowany do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Objęte nim mogą być zarówno należące do danego podmiotu budynki i budowle, ruchome środki trwałe, jak i zgromadzone w magazynach  zapasy surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

Ubezpieczenie mienia – przed czym chroni?

Czynniki, które mogą wyrządzić szkody w naszym majątku, można podzielić na powiązane ze zjawiskami naturalnymi oraz takie, które są rezultatem działań (lub zaniechań) człowieka. 

Do grupy pierwszej zaliczymy przede wszystkim wspomniane już wcześniej gwałtowne zjawiska pogodowe – burze, intensywne opady, powodujące zalania, podtopienia i powodzie, gradobicia czy uderzenia pioruna. Mogą one również oddziaływać pośrednio – tak będzie w przypadku upadków drzew lub innych przedmiotów w czasie wichury. 

Ubezpieczenie mienia obejmuje również często efekty działań człowieka: włamania i dewastacje. Ochrona może objąć również nieostrożność w czasie czynności, wykonywanych w domu lub firmie, której efektem może być na przykład zalanie lub pożar.  

Główne zalety komunikacyjnego ubezpieczenia NNW

Wypadek lub kolizja na drodze wiąże się nie tylko z uszkodzeniami aut. Zdarzenie może skutkować obrażeniami ludzi, w tym kierowcy oraz jego pasażerów. Aby zapewnić sobie wsparcie finansowe, w takich sytuacjach warto mieć wykupione ubezpieczenie NNW, czyli od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Co zwykle obejmuje tego typu polisa?

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza przed skutkami obrażeń, jakie można doznać podczas podróży autem. Większość towarzystw ubezpieczeniowych podczas wypłaty odszkodowania bierze pod uwagę trwały uszczerbek na zdrowiu. Jest to definiowane jako nieodwracalna zmiana w organizmie, na przykład, utrata konkretnego narządu, pogorszenie wzroku lub ograniczenia związane z poruszaniem się.

Wysokość odszkodowania

Podczas kalkulacji odszkodowania firmy ubezpieczeniowe korzystają ze specjalnych tabel, które przypisują określony procent sumy ubezpieczenia do obrażeń ciała. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota możliwego do wypłaty wsparcia finansowego. Może dochodzić do 50 lub nawet 100 tysięcy zł. Wiele firm ustala, że koszty leczenia lub rehabilitacji mogą być pokrywane do 5% lub 10% sumy ubezpieczenia. Podobna sytuacja występuje w przypadku czasowej niezdolności do pracy lub konieczności hospitalizacji. Ubezpieczenie NNW może powodować wypłatę 1% procenta sumy ubezpieczenia za każdy dzień leczenia lub niezdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Rozszerzony zakres ochrony

Pełna suma ubezpieczenia jest zazwyczaj wypłacana w przypadku śmierci osoby poszkodowanej. W niektórych firmach ubezpieczenie NNW może być rozszerzone o wariant pozwalający na dostęp do lekarzy specjalistów lub szczegółowych zabiegów związanych z diagnostyką po wypadku drogowym. Odszkodowanie może być wypłacone po zakończeniu leczenia lub w trakcie hospitalizacji. Wiele zależy od wersji polisy wybranej przez kierowcę.

Działanie w Polsce i za granicą

Warto dodać, że ubezpieczenie NNW w większości przypadków obejmuje obrażenia, do których dojdzie nie tylko w trakcie podróży. Ochroną są objęte sytuacje takie jak wysiadanie lub wsiadanie do samochodu, postój na parkingu lub tankowanie paliwa. Niektóre polisy są ważne w granicach Polski, inne obowiązują także w innych krajach Unii Europejskiej.

Przed podpisaniem umowy zawsze warto zapoznać się z dokumentem zwanym Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dzięki temu możemy być pewni, że ubezpieczenie NNW obejmie sytuację, które interesują nas najbardziej. W razie wątpliwości nie warto spieszyć się z decyzją o wykupieniu polisy, lecz skonsultować się z pracownikiem wybranej firmy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia mienia – co warto o nich wiedzieć?

Ubezpieczenia mienia obejmują zarówno polisy mieszkaniowe, jak i firmowe. Pojęcie mienia oznacza posiadany majątek, a więc dom, mieszkanie lub samochód.  Mienie to również zamontowane na terenie posesji instalacje, meble i cenne przedmioty. Posiadany majątek można ubezpieczyć od wielu ryzyk, np. od pożaru lub kradzieży z włamaniem. Ubezpieczenie mienia pozwoli na wypłatę odszkodowania do wysokości zapisanej w umowie kwoty. Dlaczego warto ubezpieczyć mienie? Jakie mienie można ubezpieczyć, od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie mienia i na jakich zasadach działa? Wyjaśniamy.

Co to jest ubezpieczenie mienia i co obejmuje?

Ubezpieczenia majątkowe dzielimy na dwie kategorie: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia mienia najpopularniejsze. W ramach ubezpieczenia mienia możemy zabezpieczyć finansowo nieruchomości, mienie ruchome oraz pojazdy mechaniczne.  Rodzaje mienia, które można objąć ochroną to:

 • mury (ściany, fundamenty oraz poszycie dachowe),
 • elementy stałe nieruchomości (szafy, meble w zabudowie, kominki, drzwi, okna, sprzęt AGD i RTV w zabudowie),
 • ruchomości domowe (np. gotówka, meble wolnostojące, obrazy, naczynia, ubrania, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, komputery).

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej obejmują ochroną również zwierzęta domowe (np. ryby akwariowe).

Dodatkowo, na poczet ochrony mienia można zaliczyć również majątek znajdujący się na terenie posesji:

 • pomieszczenia w bryle budynku (np. strychy i piwnice);
 • garaże wolnostojące (do określonej odległości od ubezpieczonego budynku podstawowego);
 • budynki gospodarcze;
 • budynki tzw. małej architektury (wiaty oraz altany); 
 • ogrodzenie posesji;
 • powierzchnie utwardzone (podjazdy, chodniki);
 • zbiorniki wodne (ogrodowe fontanny i oczka wodne, baseny);
 • panele fotowoltaiczne;
 • rośliny ogrodowe (doniczkowe i wolnorosnące);

a także obiekty znajdujące się poza podstawowym miejscem ubezpieczenia:

 • domki letniskowe;
 • nagrobki;
 • mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że podstawowa polisa w formie podstawowej obejmuje ochroną samą nieruchomość wraz z przynależącymi pomieszczeniami. Pozostałe rodzaje mienia dostępne są w formie rozszerzeń, objętych dodatkową opłatą. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje własną listę przedmiotów, o które można rozszerzyć zakres ochrony.

Jaką ochronę oferuje ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenia mienia chronią majątek w przypadku działania zdarzeń losowych, zwanymi ryzykami. Większość ryzyk zawarta jest w podstawie polisy, a niektóre w formie rozszerzenia, w zależności od rodzaju konkretnych ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Wśród najczęstszych ryzyk, zawartych w polisach, są:
 • pożar,
 • powódź lub zalanie,
 • działanie śniegu lub mrozu,
 • przepięcie,
 • stłuczenie przedmiotów szklanych,
 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek,
 • dewastacja,
 • trzęsienie, osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • huragany,
 • deszcz nawalny oraz grad,
 • eksplozja,
 • uderzenie statku powietrznego lub pojazdu mechanicznego.

W ofertach firm ubezpieczeniowych coraz częściej pojawiają się także oferty ubezpieczeń Home Assistance, NNW lub pakietów medycznych i pomocy prawnej, dedykowane w formie atrakcyjnych cenowo rozszerzeń do podstawowego ubezpieczenia mienia.

Niektóre rodzaje mienia ubezpieczane są na specjalnych zasadach. Mowa tutaj o wartościowych i unikatowych przedmiotach, jak chociażby antyki, dzieła sztuki, czy zbiory kolekcjonerskie. W takim wypadku, przed podpisaniem umowy, należy najpierw uzyskać wycenę od rzeczoznawcy, a w niektórych przypadkach również certyfikat autentyczności.
 

Podsumowując:

1. Podstawowe ubezpieczenie mienia chroni jedynie mury i często elementy stałe. Ubezpieczenie elementów mienia ruchomego dostępne jest najczęściej w formie rozszerzenia.

2. Mienie powinno być ubezpieczone na kwotę odpowiadającą jego realnej wartości.

3. Suma ubezpieczenia zawarta w polisie, to maksymalna wysokość wypłaconego odszkodowania w przypadku szkody całkowitej.

4. Mienie znajdujące się poza miejscem zamieszkania również można objąć ubezpieczeniem, np. od rabunku.