Ubezpieczenia mienia – co warto o nich wiedzieć?

Ubezpieczenia mienia obejmują zarówno polisy mieszkaniowe, jak i firmowe. Pojęcie mienia oznacza posiadany majątek, a więc dom, mieszkanie lub samochód.  Mienie to również zamontowane na terenie posesji instalacje, meble i cenne przedmioty. Posiadany majątek można ubezpieczyć od wielu ryzyk, np. od pożaru lub kradzieży z włamaniem. Ubezpieczenie mienia pozwoli na wypłatę odszkodowania do wysokości zapisanej w umowie kwoty. Dlaczego warto ubezpieczyć mienie? Jakie mienie można ubezpieczyć, od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie mienia i na jakich zasadach działa? Wyjaśniamy.

Co to jest ubezpieczenie mienia i co obejmuje?

Ubezpieczenia majątkowe dzielimy na dwie kategorie: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia mienia najpopularniejsze. W ramach ubezpieczenia mienia możemy zabezpieczyć finansowo nieruchomości, mienie ruchome oraz pojazdy mechaniczne.  Rodzaje mienia, które można objąć ochroną to:

 • mury (ściany, fundamenty oraz poszycie dachowe),
 • elementy stałe nieruchomości (szafy, meble w zabudowie, kominki, drzwi, okna, sprzęt AGD i RTV w zabudowie),
 • ruchomości domowe (np. gotówka, meble wolnostojące, obrazy, naczynia, ubrania, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, komputery).

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej obejmują ochroną również zwierzęta domowe (np. ryby akwariowe).

Dodatkowo, na poczet ochrony mienia można zaliczyć również majątek znajdujący się na terenie posesji:

 • pomieszczenia w bryle budynku (np. strychy i piwnice);
 • garaże wolnostojące (do określonej odległości od ubezpieczonego budynku podstawowego);
 • budynki gospodarcze;
 • budynki tzw. małej architektury (wiaty oraz altany); 
 • ogrodzenie posesji;
 • powierzchnie utwardzone (podjazdy, chodniki);
 • zbiorniki wodne (ogrodowe fontanny i oczka wodne, baseny);
 • panele fotowoltaiczne;
 • rośliny ogrodowe (doniczkowe i wolnorosnące);

a także obiekty znajdujące się poza podstawowym miejscem ubezpieczenia:

 • domki letniskowe;
 • nagrobki;
 • mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że podstawowa polisa w formie podstawowej obejmuje ochroną samą nieruchomość wraz z przynależącymi pomieszczeniami. Pozostałe rodzaje mienia dostępne są w formie rozszerzeń, objętych dodatkową opłatą. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje własną listę przedmiotów, o które można rozszerzyć zakres ochrony.

Jaką ochronę oferuje ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenia mienia chronią majątek w przypadku działania zdarzeń losowych, zwanymi ryzykami. Większość ryzyk zawarta jest w podstawie polisy, a niektóre w formie rozszerzenia, w zależności od rodzaju konkretnych ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Wśród najczęstszych ryzyk, zawartych w polisach, są:
 • pożar,
 • powódź lub zalanie,
 • działanie śniegu lub mrozu,
 • przepięcie,
 • stłuczenie przedmiotów szklanych,
 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek,
 • dewastacja,
 • trzęsienie, osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • huragany,
 • deszcz nawalny oraz grad,
 • eksplozja,
 • uderzenie statku powietrznego lub pojazdu mechanicznego.

W ofertach firm ubezpieczeniowych coraz częściej pojawiają się także oferty ubezpieczeń Home Assistance, NNW lub pakietów medycznych i pomocy prawnej, dedykowane w formie atrakcyjnych cenowo rozszerzeń do podstawowego ubezpieczenia mienia.

Niektóre rodzaje mienia ubezpieczane są na specjalnych zasadach. Mowa tutaj o wartościowych i unikatowych przedmiotach, jak chociażby antyki, dzieła sztuki, czy zbiory kolekcjonerskie. W takim wypadku, przed podpisaniem umowy, należy najpierw uzyskać wycenę od rzeczoznawcy, a w niektórych przypadkach również certyfikat autentyczności.
 

Podsumowując:

1. Podstawowe ubezpieczenie mienia chroni jedynie mury i często elementy stałe. Ubezpieczenie elementów mienia ruchomego dostępne jest najczęściej w formie rozszerzenia.

2. Mienie powinno być ubezpieczone na kwotę odpowiadającą jego realnej wartości.

3. Suma ubezpieczenia zawarta w polisie, to maksymalna wysokość wypłaconego odszkodowania w przypadku szkody całkowitej.

4. Mienie znajdujące się poza miejscem zamieszkania również można objąć ubezpieczeniem, np. od rabunku.