Ubezpieczenie mienia – czy warto się nim zainteresować?

Każdy z nas chciałby jak najlepiej chronić posiadany majątek. Służą temu liczne zabezpieczenia w naszych domach i firmach, jednak nawet one mogą okazać się niewystarczające. Siły przyrody, takie jak huragany, powodzie czy gradobicia, mogą pozbawić nas w krótkim czasie dorobku całego życia. Według ekspertów ważną rolę w planowaniu finansowym grać powinno ubezpieczenie mienia, dzięki któremu można z łatwością uniknąć między innymi negatywnych skutków sytuacji, opisanych powyżej. Przed czym ochronić nas może ta polisa?

Ubezpieczenie mienia – zakres ochrony

Zakres ochrony, oferowany przez polisę, obejmującą ubezpieczenie mienia, może być bardzo różny. Zależy on oczywiście przede wszystkim od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, ale ważnym czynnikiem, który często go determinuje, jest też odbiorca usługi. W tym kontekście można wyróżnić ubezpieczenia, które skierowane są :

– do klientów indywidualnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej,

– do klientów firmowych i instytucjonalnych.

Ubezpieczenie mienia klienta indywidualnego często jest elementem szerszego pakietu usług ubezpieczeniowych – najczęściej jest sprzedawane wraz z ubezpieczeniem nieruchomości. W takim wypadku, oprócz samego domu lub mieszkania, ochroną objęte są wszelkie ruchomości, które znajdują się w ich wnętrzu. Oczywiście nie ma również przeciwskazań co do tego, by ubezpieczenie mienia objęło majątek, zgromadzony w lokalu, który nie jest własnością ubezpieczonego. Taka opcja jest często wybierana przez osoby, zamieszkujące w mieszkaniach wynajętych lub komunalnych.

Ubezpieczenie mienia firmy to najczęściej produkt dopasowany do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Objęte nim mogą być zarówno należące do danego podmiotu budynki i budowle, ruchome środki trwałe, jak i zgromadzone w magazynach  zapasy surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

Ubezpieczenie mienia – przed czym chroni?

Czynniki, które mogą wyrządzić szkody w naszym majątku, można podzielić na powiązane ze zjawiskami naturalnymi oraz takie, które są rezultatem działań (lub zaniechań) człowieka. 

Do grupy pierwszej zaliczymy przede wszystkim wspomniane już wcześniej gwałtowne zjawiska pogodowe – burze, intensywne opady, powodujące zalania, podtopienia i powodzie, gradobicia czy uderzenia pioruna. Mogą one również oddziaływać pośrednio – tak będzie w przypadku upadków drzew lub innych przedmiotów w czasie wichury. 

Ubezpieczenie mienia obejmuje również często efekty działań człowieka: włamania i dewastacje. Ochrona może objąć również nieostrożność w czasie czynności, wykonywanych w domu lub firmie, której efektem może być na przykład zalanie lub pożar.